close
chat
phone
help_outline

សេចក្តីជូនដំណឹង (លើកទី២) (លេខ: ១៥៣៨) ស្តីពី ការផ្គត់ផ្គង់ Spare Part ចំនួន ០៨ មុខ (បញ្ចប់លេខ ០៦) របស់អង្គភាពប្រព័ន្ធ SCADA និងទូរគមនាគមន៍បញ្ជូនអគ្គិសនី នៃនាយកដ្ឋានបញ្ជូនអគ្គិសនី (ផែនការឆ្នាំ២០២៤) (អាទិភាពទី១)

ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤