close
chat
phone
help_outline

សេចក្តីសម្រេចកំណត់លេខ ១០៥/៨០ កប

នៅឆ្នាំ១៩៧៩ អគ្គិសនីកម្ពុជាត្រូវបានរៀបចំបង្កើតឡើងវិញ ដោយរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលដំបូងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងឧស្សាហកមុ្ម (សេចក្តីសម្រេចកំណត់លេខ ១០៥/៨០ កប. ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៨០ របស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជា)។