close
chat
phone
help_outline

សេចក្តីជូនដំណឹង(លេខ៤២៦៦) ស្តីពី ការផ្គត់ផ្គង់ MV SWITCH-DICONNECTOR ចំនួន 16 មុខ (Category-2) សម្រាប់គម្រោងការងារបន្តចរន្តជួសជុល ថែទាំ និងកែលម្អបណ្តាញ ជូន អគ្គិសនីខេត្តចំនួន 15 (ផែនការឆ្នាំ2020)

ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១