close
chat
phone
help_outline

សេចក្តីជូនដំណឹង (លេខ: ៩៣៩) ស្ដីពីការងារ Configure ប្រព័ន្ធ SCADA តាមអនុស្ថានីយអគ្គិសនីចំនួន ២០ និង SCADA Server នៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិបញ្ជូនដើម្បីទិន្នន័យ SCADA តាម Protocol IEC60870-104(កញ្ចប់លេខ ០១) ជូននាយកដ្ឋានបញ្ជូនអគ្គិសសនី (ផែនការឆ្នាំ ២០២៤)(អាទិភាពទី១)

ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤