close
chat
phone
help_outline

សេចក្តីជូនដំណឹង(លេខ៤២៨២) ស្តីពី ការផ្គត់ផ្គង់ ឧបករណ៍បច្ចេកទេស ចំនួន 09 មុខ ជូន អគ្គិសនីខេត្តចំនួន 12 (ផែនការឆ្នាំ២០២០)

ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១