close
chat
phone
help_outline

សេចក្តីជូនដំណឹង(លេខ៤៣២៧) ស្តីពី ការផ្គត់ផ្គង់ 36kV Outdoor Circuit Breaker with Other Accessories ចំនួន ០៦ មុខ (កញ្ចប់លេខ ២) ជូន នាយកដ្ឋានបញ្ជូនអគ្គិសនី (ផែនការឆ្នាំ ២០២១)

ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១