close
chat
phone
help_outline

សេចក្តីជូនដំណឹង (លេខ: ៩៤១) ស្ដីពីការផ្គត់ផ្គង់ Steel Pole ចំនួន ០៤មុខ សម្រាប់ប្រាស់នៅអង្គភាពខែ្សបញ្ជូន (កញ្ចប់លេខ ០៤)ជូននាយកដ្ឋានបញ្ជូនអគ្គិសនី(ផែនការឆ្នាំ២០២៤)(អាទិភាពទី១)

ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤