close
chat
phone
help_outline

សេចក្តីជូនដំណឹង អគ្គិសនីកម្ពុជាសូមជូនដំណឹងលើកទី២ ដល់បណ្តា ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស (គិតទាំងសហគ្រាសឯកត្តបុគ្គល) ទាំងអស់ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ...

ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១